REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

 • Jūs (Pasūtītājs) varat rezervēt spēli un banketu zāli, zvanot mums pa tālruni +371 291 63 818, vai rakstot uz info@gamezone.lv, vai aizpildot un nosūtot rezervācijas veidlapu.
 • Pēc zvana mūsu menedžerim vai rezervācijas veidlapas vai e-vēstules nosūtīšanas un vienošanās par notikuma detaļām, jums tiks nosūtīts avansa rēķins 50 eiro apmērā, ko var samaksāt internetbankā vai uz vietas GameZone – Maskavas ielā 322 vai arī mūsu centrālajā birojā Kr. Valdemāra ielā 40.
 • Rezervācija tiek uzskatīta par apstiprinātu no avansa maksājuma saņemšanas brīža. Ja avansa maksājums netiek saņemts, rezervācija var tikt atsaukta.
 • Rezervāciju var atcelt ar pilnīgu avansa atgriešanu ne vēlāk kā 21 dienu pirms pasākuma rezervēšanas.
 • Ja rezervācija par noteikto laiku tiek atcelta vēlāk par 21 dienām, avanss netiek atgriezts, bet pasākuma laiku var pārcelt ne vēlāk kā 2 mēnešu iepriekš.
 • Avanss netiek atgriezts, un pasākuma laiks netiek pārcelts vēlāk par 1 dienu (24 stundas) pirms norunātā pasākuma laika, kā arī neierošanās gadījumā.
 • Ieteicams ierasties rezervētā pasākumā vietā 15 minūtes iepriekš. Mūsu administrators satiks jūs, piereģistrēs un pavadīs līdz rezervētai vietai. Novēlotas rezervēšanas gadījumā laiks netiek pārcelts vai pagarināts.
 • Jūs uzņematies atbildību par rezervēto telpu aprīkojumu, mēbeļu tīrību un drošību.
 • Pasūtītājs un / vai paši vecāki ir atbildīgi par savu bērnu uzvedību, veselību un drošību pasākuma laikā.
 • Pasūtītājam ir pienākums pabrīdināt savus uzaicinātos viesus par GameZone prasību centrā uzturēties maiņas apavos vai izmantot bahilas, bet spēļu laukumos ieiet tikai zeķēs.
 • Pirms rezervācijas veikšanas potenciālais klients (Pasūtītājs ) iepazīstas ar GameZone iekšējās kārtības noteikumiem. Norezervējot iespēju rīkot Gamezone pasākumu, klients apstiprina savu piekrišanu noteikumu ievērošanai.
 • Pasūtītājs ir informēts, ka norezervētais laiks, ja vien nav atrunāts citādāk, ir 2,5 stundas, un nodrošina, ka svinību telpa pilnībā tiks atbrīvota atrunātajā laikā. Par papildus uzturēšanos svinību telpā jāveic papildus samaksa. Ja klients neiekļaujas laikā, administratoram ir tiesības pieprasīt papildus samaksu.
 • Ja nepieciešams un ir tāda iespēja, var pagarināt tiesības uzturēties svinību telpā, saskaņojot pagarināšanu ar administratoru.
 • Pasūtītājs nodrošina, ka ēst un dzert notiek tikai un vienīgi svinību telpā vai īpaši paredzētās vietās. Nav pieļaujams, ka bērni vai pieaugušie ar ēdienu vai dzērieniem atrodas ārpus svinību telpas.
 • Organizators apņemas, ka netiks dedzinātas strūklaku sveces, lietotas plaukšķenes un tiks ievēroti ugunsdrošības noteikumi.
 • Organizators atstājot svinību telpu, iespēju robežās sakārto to – novāc no galda, krēsliem un grīdas un izmet miskastē izlietotos vienreizējos traukus un ēdienu paliekas, saliek kārtībā galdus un krēslus.
 • Gadījumā, ja kāds no apmeklētājiem nepakļaujas centra iekšējās kārtības noteikumiem, traucē citiem apmeklētājiem, uzvedas agresīvi, rupji vai aizskaroši pret citiem apmeklētājiem vai personālu, rada GameZone iekārtas bojājumus, tad GameZone pārstavjiem ir tiesības aizliegt šādām personām atrašanos centrā, pieprasīt atstāt telpas bez jebkādām kompensācijām un izsaukt apsargu/policiju.
 • Palīdzība pa tālr. +371 291 63 818